V uplynulých dňoch k nám konečne zavítala zima. Predovšetkým v horských lokalitách dnes možno nájsť 20 až 30 cm prírodného snehu a pravé zimné podmienky. Príroda má v zime svoj osobitý výzor a atmosféru. Potulky v nej prinášajú návštevníkom chvíle radosti a pokoja. O to viac to platí v súčasnej epidemiologickej situácii, kedy je pobyt v prírode jednou z mála možností „uniknutia“ zo všade prítomných obmedzení.

V uplynulých dňoch preto vo všetkých revíroch evidujeme enormne zvýšený pohyb ľudí. Chápeme a rešpektujeme to. Rozumieme potrebe hľadať v tejto neľahkej COVID dobe útočisko v prírode. Možno práve objavenie čara prírody ľuďmi, ktorí k nej inak neinklinovali bude akousi „pridanou hodnotou“ tohto obdobia. S nárastom počtu ľudí v prírode však bohužiaľ dochádza aj k nárastu kolíznych situácií, v ktorých na seba narazia očakávania ľudí a potreba ochrany životných potrieb voľne žijúcej zveri. Prijmite preto prosím niekoľko odporúčaní, ktorých dodržiavanie spríjemní pobyt v prírode hosťom i hostiteľom.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Jozef Ferenec

Nevyrušujme zver jazdou autami, motorkami a štvorkolkami po lesných a poľných cestách. Táto zásada je v poslednom období obzvlášť aktuálna. Nezodpovednými jazdcami sa príroda len tak hemží. To, že na okraji lesa nie je pri ceste značka so zákazom vjazdu, nič neznamená. Vjazd motorovým vozidlám na poľné a lesné cesty je s výnimkou plnenia povinností v lese jednoducho zakázaný. Jedným z dôvodov je ochrana lesných ciest pred nadmerným opotrebením. Majitelia lesov ich vybudovali predovšetkým preto, aby bola zachovaná zdravotná a požiarna ochrana lesa a možnosť ťažby dreva. Ďalším, ešte dôležitejším dôvodom je hluk motorov, ktorý stresuje a plaší poľnú a lesnú zver, ktorá potom zmätene hľadá záchranu útekom a stráca potrebnú energiu, čo je pre ňu v zimnom období devastačné. V neposlednom rade, hluk motorov vyrušuje všetkých tých návštevníkov prírody, ktorí tam hľadajú to, čo príroda človeku najlepšie poskytuje, pokoj a oddych.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Jozef Ferenec

Rešpektujme pokoj lesnej zveri. Zver nás v lese vidí a počuje, aj keď my nevidíme a nepočujeme ju. Zver, ktorá zaregistruje človeka sa buď dá na útek, alebo aspoň zostáva v strehu. Ak podobné stresy prežíva vo dne i v noci, zmení rytmus svojho života. Potravu neprijíma v obvyklom čase, nemôže oddychovať, dostatočne dlho prežúvať, v zime nemôže šetriť energiou, chorľavie. A keďže deficit vo výžive si kompenzuje ohrýzaním porastov, spôsobuje škody. Rekreačné využívanie krajiny môže byť takmer nevinné, kým sa držíme turistických či cyklistických cestičiek. Naopak nekoordinované a nekontrolované preliezanie húštin, okolia kŕmnych zariadení, zdvíhanie zveri z ležovísk, či rušenie zveri na rannej a večernej paši dokáže zvieratá poriadne vyplašiť. Keď je zver rušená celoplošne, stráca priestor na oddych a pokojný príjem potravy.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Jozef Ferenec

V prírode sa nesprávajme hlučne. Umožní nám to počuť hlasy jej obyvateľov. Keď sa neponáhľame a nie sme hluční, vidíme a počujeme viac. Pre lesnú zver je hluk veľmi nepríjemný a spôsobuje jej veľký stres.
Nepúšťajme voľne svojich psíkov. Aj keď je váš pes kamarátsky a chce sa len hrať, zver to nevie a psíci ju rušia. Lesná zver psa vníma ako predátora a stresuje ju už len jeho prítomnosť. Psov by sme teda v prírode vždy mali venčiť iba na vôdzke. Nebojme sa nedisciplinovaného návštevníka upozorniť. Kontrola dodržiavania pravidiel správania sa v prírode nie len záležitosťou lesnej či poľovnej stráže. Je záujmom nás všetkých, ktorí nechceme byť v rekreačnom využívaní prírody rušení, ktorí sa nechceme báť, že nás pri prechádzke alebo bežkovaní po lesnej ceste zrazí cestný pirát, ktorí chápeme význam ochrany lesnej zveri a jej životného prostredia.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Jozef Ferenec

Len spoločným úsilím vytlačíme z prírody ľudí, ktorí sa v nej nevedia správať a činnosti, ktoré do nej nepatria. Vieme, že väčšina z vás sa v prírode správa zodpovedne. Prírodu chránite a vážite si ju. Veľmi pekne vám preto ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutia v prírode so všetkými disciplinovanými návštevníkmi.

Zdroj: Obvodná poľovnícka komora v Levoči