európskych podmienkach medzi prvými zaznamenali repkové intoxikácie srnčej zveri Rakúšania a Nemci v zimnej sezóne 1986/1987. V decembri 1987 sa objavili podobné hromadné ochorenia a následne úhyny srnčej zveri aj na parcelách repky a v jej okolí v bývalom Západoslovenskom kraji, konkrétne v okresoch Bratislava-vidiek, Senec a Dunajská Streda. Postupným vyšetrovaním za príčinu zdravotných porúch odborníci označili intoxikáciu repkou olejnou. V nasledujúcom období postupne hlásili repkové intoxikácie z Českej republiky, Maďarska, Poľska a z ďalších európskych krajín.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Marianna Rajská

V ČOM JE PROBLÉM Hlavnou príčinou zdravotných porúch pri otrave repkou je aminokyselina S-methylcysteinsulfoxid (SMCO), ktorá sa nachádza v stonkách a listoch repky, ale i ďalších kapustovitých rastlín a vyvoláva hemolytickú anémiu. V súvislosti s vplyvom repky na zdravotný stav srnčej zveri je okrem otravy bielkovinovou stavebnou zložkou SMCO (S-methyl-cysteinsulfoxid) často uvádzané i pôsobenie ďalších faktorov, ako napríklad vysoký obsah dusičnanov v repke, monodiétny (jednostranný) príjem repky obsahujúcej nedostatok vlákniny, vznikajúca acidóza (prekyslenie) alebo, naopak, alkalóza obsahu bachora. Ak sa na srnčej zveri už prejavili typické klinické príznaky choroby a prestala prijímať potravu, dosiahla intoxikácia také pokročilé štádium, že prognóza úhynu je nezvratná.

OHROZENÉ SRNČATÁ Spracovali sme podrobnejšie skúsenosti z terénneho overovania vo vybraných revíroch Trnavského, Bratislavského a Nitrianskeho kraja a okresu Nové Zámky. Mapovali sme úhyny srnčej zveri v súvislosti s konzumáciou repky vo vybraných modelových revíroch od roku 2013 až do jari 2018. Klinicky choré zvieratá charakterizovala strata plachosti (asi 70 percent) a hnačka s typickým znečistením análnej oblasti a panvových končatín. Predžalúdky uhynutých jedincov vykazovali tympániu – zdutie a preplnenie vodnatým obsahom, nefyziologickú farbu a spenenú štruktúru. Dominantne sa otravy srnčej zveri repkou, najmä srnčiat, objavujú koncom zimného obdobia a s nástupom jari.

Pokračovanie článku je na strane 2.