Jeleň lesný (Cervus elaphus) patrí medzi našu najrozšírenejšiu zver. Hoci v minulosti bol u nás takmer vyhubený a v druhej polovici 19. storočia sa museli doviezť jedince z cudziny, v súčasnosti máme na Slovensku rekodné, viac ako 60-tisícové stavy tejto kráľovskej zveri.

Zver v zime
Zver v zime
Zdroj: Jozef Ferenec