Štuka, 112 cm, 11 500 gr, ulovená dňa 7.9.2019, revír- 34670211

Štuka, 112 cm, 11500 gr, ulovená dňa 7.9.2019, revír- 34670211

Štuka, 112 cm, 11 500 gr, ulovená dňa 7.9.2019, revír- 34670211, Róbert Lukáč

Róbert Lukáč

Video

Sluka hôrna (Scolopax rusticola)
Sluka hôrna (Scolopax rusticola)

fotopríbeh

O priazeň sliepočky sluky hôrnej sa vie vo vzduchu pobiť aj viacero samčekov

Od poľovníkov dostala prezývku dlhozobka, čo pochopíme už pri letmom pohľade na ňu. Reč je o sluke hôrnej.