Na hniezde

Diviačatá na hniezde

Takýto nádherný úlovok sa podaril nášmu spolupracovníkovi a skvelému fotografovi voľne žijúcej zveri Tiborovi Bédimu.

Tibor Bédi,

Video

rys ostrovid
rys ostrovid

fotopríbeh

Rys ostrovid (Lynx lynx) je naša najväčšia mačkovitá šelma

Rys je najväčšia európska mačkovitá šelma, ktorá však bola už vo väčšej časti Európy stálym prenasledovaním vyhubená.