Foto úlovok: Srnčia ruja 2020

Foto úlovok: Srnčia ruja 2020

Autor: Martin Tymr

Autor: Martin Tymr

Video

Sluka hôrna (Scolopax rusticola)
Sluka hôrna (Scolopax rusticola)

fotopríbeh

O priazeň sliepočky sluky hôrnej sa vie vo vzduchu pobiť aj viacero samčekov

Od poľovníkov dostala prezývku dlhozobka, čo pochopíme už pri letmom pohľade na ňu. Reč je o sluke hôrnej.