Pretek sa uskutočnil po daždivom týždni s obavami či sa pre počasie konať bude nakoniec za slnečnej soboty 18. 5. 2019.
Ráno sa prezentovalo spolu 42 pretekárov, z toho 17 detí do 15 rokov, 7 mladých od 15 r. do 17 r. a 18 dospelých Členov našej MO. Pretekali aj deti z klubu mladých rybárov MO SRZ Poprad a tiež deti z rybárskeho kŕužku v CVČ Počasie počas preteku bolo premenlivé a aj napriek výdatnému kŕmeniu rýb sa súťažiaci k veľa úlovkom nedopracovali.
V celkovom hodnotení sa chytilo spolu 20 rýb, ale prekvapilo hlavne poradie pretekárov, pretože najväčší úspech zaznamenali najmä naši najmladší rybári, možno aj kvôli krmivu od sponzora Rypomix…
V kategórii detí hneď 9 deti chytilo rybu, z toho aj najväčšiu rybu preteku, z mládeže 3 rybári boli úspešní a z dospelých len 1 pretekár bol ten, ktorý mal úspech a podaril sa mu úlovok.
Vyhodnotilo sa teda po 3 kategórie u detí, u mládeže a u dospelých len 1 miesto, keďže ďalšie poradie nebolo na základe čoho hodnotiť.