Prázdninové mesiace plné rybárskych dobrodružstiev už máme za sebou. Mnohí z vás ste sa už s novým zákonom o rybárstve a s jeho vykonávacou vyhláškou zžili. S príchodom septembra sa však niektoré možnosti, ktoré sme mali ako rybári povolené v lete menia.

Foto
Foto
Zdroj: Profimedia

Kaprové vody a na nich povolené spôsoby lovu v septembri nepostihla žiadna zmena oproti prázdninovým mesiacom. Až do konca októbra tu možno loviť nonstop celý deň. V pstruhových vodách sa začína predobdobie pokoja. Pstruh potočný a pstruh jazerný sú počnúc 1. septembrom chránené až do 15. apríla nasledujúceho roka. Aj v septembri môžu pstruhári vyraziť loviť na pstruhové revíry, ale úlovok v tom čase už hájeného pstruha potočného či jazerného si nebudú môcť privlastniť. Rovnako je od 1. septembra chránený sih peleď, a to až do 28. februára.

Autor: LUKÁŠ SVETLÍK

Viac sa dočítate v č. 9/2019 mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO