Zámerom je vyzdvihnúť zachovanie svetového rybolovu, nakoľko ryby sú dôležitou súčasťou ľudskej výživy. V súčasnosti ich ohrozuje riziko straty biotopov, znečisťovanie vodných zdrojov a globálne otepľovanie. Rybári sa v tento deň stretávajú pri vode, ale aj na seminároch, sprievodných kultúrnych programoch a výstavách.