Otázka: Ako dospelý loviaci si môžem privlastniť v jeden deň napríklad iba 1 jesetera, alebo 1 sumca, alebo 2 miene, alebo 2 úhory, avšak deti od 3 do 6 rokov nemajú zo znenia vyhlášky § 14 ods. 12 obmedzenie v množstve privlastnených jeseterov, sumcov, úhorov ani mieňov. Platí pre ne iba obmedzenie hmotnosti denného úlovku do 1 kg, respektíve obmedzenie privlastneného množstva iných druhov rýb (kapor, zubáč, šťuka atď...). Rovnako podľa § 14 ods. 13 vyhlášky tieto druhy nemajú množstevne obmedzené ani deti od 6 do 15 rokov (denný limit 3 kg úlovku). Znamená to, že môj 8-ročný syn si môže privlastniť aj 5 úhorov, ak jeho denný úlovok neprekročí 3 kg?

PR: Hoci vyhláška výslovne neuvádza pre loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov (detto od 3 do 6 rokov) množstevné obmedzenie úlovku úhora, podľa ,,všeobecného" ustanovenia v § 14 ods. 2 platí limit najviac 2 privlastnené úhory. Uvedený paragraf je v tomto smere právna norma všeobecná (latinsky lex generalis), kým § 14 ods. 12, resp. ods. 13 je norma osobitná (lex specialis). Norma osobitná má výkladovú prednosť voči norme všeobecnej, len ak niektorú otázku upravujú obe normy, ale rozdielne. V ostatných prípadoch má výkladovú prednosť všeobecná norma. Zastávame preto názor, že neuvedenie úhora či mieňa v osobitnej norme znamená, že platí, čo je uvedené v norme všeobecnej, teda obmedzenie denného úlovku na najviac 2 kusy úhora európskeho alebo 2 kusy mieňa sladkovodného denne aj pre deti vo veku od 3 do 6 rokov (detto od 6 do 15 rokov). Samozrejme, za predpokladu, že prvý privlastnený úhor či mieň svojou hmotnosťou neprekročil 1 kg, respektíve 3 kg pri deťoch od 6 do 15 rokov.

Zdroj: REDAKCIA

Viac sa dočítate v č. 8/2019 mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO