Tohto dátumu sa pridržala aj Mestská organizácia Michalovce ako dňa založenia. Od tohto dátumu a s pomocou starých členov sme mohli pred piatimi rokmi oslavovať 75 výročie. Rok 2019 je rokom 80 výročia založenia Mestskej organizácie , preto dnešný deň bol slávnostný a pozvaní hostia s členmi MsO zasadli 27.7.2019 v Reštaurácii Zlatý Bažant  k pripraveným a vyzdobeným stolom. Z pozvaných hosti nesklamali zástupcovia okolitých organizácii , ktorí prišli bez výnimky. Nezúčastnili sa zástupcovia z RADY z dôvodu personálnych zmien. Za Mesto Michalovce prišiel zástupca primátora Ing. Sokologorský. Pri vchode čakalo účastníkov prekvapenie v podobe novej brožúry a darčekov s pamätnou fľašou vínka. Oslava bola pripravená na úrovni, takže po úvode tajomníka MsO mohol sa slova ujať predseda MsO.

rybári z Michaloviec
rybári z Michaloviec
Zdroj: www.srzrada.sk