Na základe opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom na zdolanie a zabránenie šírenia nákazy herpesvirózy kaprov koi (KHV), dňom 25. júla 2019 platí na všetkých kaprových revíroch MO SRZ Banská Štiavnica zákaz lovu rýb až do odvolania zákazu. Slovenský vodohospodársky podnik bol dnes zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy požiadaný zamedziť prevádzaniu vody z vodných nádrži (tajchov) do koryta pod vodnou stavbou. Taktiež bola vznesená požiadavka na obmedzenie prenosu technických zariadení medzi jednotlivými nádržami v okrese Banská Štiavnica, ktorými by sa mohla nákaza šíriť ďalej.