Sovy sú tajomné nočné tvory opradené rôznymi povesťami a poverami. Platí to aj o plamienke driemavej (Tylo alba), ktorá je u nás stálou, ale veľmi vzácnou sovou nížin a pahorkatín. Kedysi obývala takmer každý družstevný dvor či kostolnú vežu, za uplynulých tridsať rokov však jej populácia dramaticky klesla až na pokraj vyhynutia.

Plamienka driemavá
Plamienka driemavá
Zdroj: Jozef Ferenec

Príčin je viac. Medzi najvýznamnejšie patrí rekonštrukcia budov s odstránením dutín vhodných na hniezdenie, zvýšenie počtu predátorov, kladenie otráv na potkany, úpadok živočíšnej výroby a častejšie úhyny na cestách. Škodí jej takisto intenzívne poľnohospodárstvo. Zanikli medze. Hniezdila v dutinách starých stromov, ktoré sú v nížinnej krajine už zriedkavé. Viac sa bojuje s hlodavcami jedovatými návnadami, no po konzumácii otrávených hlodavcov hynú aj plamienky. Kostolné veže sa uzatvárajú. Sovy, ktoré začínajú loviť za súmraku, neraz oslepia svetlá áut a dostanú sa s nimi do kolízie.

Jozef Ferenec

Celý článok si prečítajte v Poľovníctve a rybárstve 11/2019