K strate hniezdnych možností dochádza hlavne regulovaním väčších riek a ukladaním či abráziou sedimentov a následným zarastaním vegetáciou na ostrovoch. Tým je do značnej miery obmedzené vytváranie nových štrkových lavíc a ostrovov, ktoré sú významným miestom hniezdenia mnohých druhov vtákov.

V snahe aspoň čiastočne tento problém riešiť Správa CHKO Horná Orava v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko koncom júna tohto roku realizovala inštaláciu plávajúceho ostrova za účelom zlepšenia hniezdnych podmienok pre výberové vtáčie druhy CHVÚ Horná Orava. Ostrov bol po dohode s Miestnou organizáciou SRZ Námestovo a SVP lokalizovaný na Oravskej priehrade v uzatvorenej zátoke bývalého vodného vleku (pod supermarketom Tempo Námestovo).

Rybár riečny je doma na Sĺňave od roku 1977.
Rybár riečny je doma na Sĺňave od roku 1977.
Zdroj: facebook