Postupne sa začala objavovať na lokalitách smerom na západ a severozápad a dnes hniezdi súvisle v území až po severnú Moravu.Na  Ponitrí sa po roku 2000 dokázalo hniezdenie v Strážovských vrchoch, v časti Malej Fatry zasahujúcej do okresu Prievidza, vo Vtáčniku a Považskom Inovci. V pohorí Tribeč evidujeme celoročné výskyty tejto sovy už minimálne 15 rokov, najviac pozorovaní pochádza z oblasti Veľkých Uheriec a Kolačna.

Sovy dlhochvosté
Sovy dlhochvosté
Zdroj: Stanislav Harvancik