Nezabúdajme na  zver, stále nás potrebuje! Niekedy, čo veríme, že nám dáte za pravdu, je cesta ku krmelcom dlhá a náročná. Ako sa staráte o zver vy?

VIDEO: