Napriek tomu, že studené a daždivé počasie preverovalo odolnosť mladých rybárov, bolo na súťaži zaregistrovaných až 38 malých účastníkov.

Súťaž sa začala o 8.00 pokynom hlavného rozhodcu. Staršie deti začali lov sami a mladšie sa mohli oprieť o pomoc rodičov. Súťaž nakrátko prerušili tí, ktorí nenavštevovali rybársky krúžok a museli najprv preukázať teoretické vedomosti napísaním testu. Potom sa mohli vrátiť na svoje lovné miesta a pokračovať v súťažení.

Ulovené ryby merali a údaje do súťažných lístkov zapisovali sektoroví rozhodcovia, ktorí úlovky aj vážili a vypúšťali do Veľkého Kolpašského jazera. Záverečný pokyn rozhodcu ukončil súťaženie presne o 12. 00 hodine.

Čakanie na výsledky si súťažiaci s rodičmi vyplnili pri výbornom guláši obetavých manželov Drexlerovcov. Hlavný rozhodca zatiaľ spočítaval body. Za každý centimeter dĺžky ryby prideľoval úspešnému lovcovi 1 bod. Tradične vyhodnocoval aj najväčšiu rybu.

Pre najúspešnejších lovcov boli opäť prichystané atraktívne ceny. Ocenených bolo 10 malých rybárov, ktorých mená a úlovky sú uverejnené v tabuľke.

Víťazka rybárskeho preteku
Víťazka rybárskeho preteku
Zdroj: SRZ