Populácie sladkovodných rýb kolabujú, takmer tretina druhov sladkovodných rýb hrozí vyhynutie. Varuje Správa o stratených rybách sveta (World’s Forgotten Fishes), ktorú vypracovalo spoločne 16 mimovládnych organizácií. Aktivisti upozorňujú, že v Červenom zozname ohrozených druhov IUCN je momentálne uvedených ako vyhynutých až 80 druhov sladkovodných rýb, z toho 16 druhov pribudlo v roku 2020, medzi nimi je i dávny obyvateľ Dunajskej delty – hrúz (Romanogobio antipa). Ďalších desať je klasifikovaných ako „vyhynuté vo voľnej prírode“ a 583 je kriticky ohrozených, z toho 115 klasifikovaných ako „kriticky ohrozené a
pravdepodobne vyhynuté“.

Len dospelý jeseter sa môže stať „darcom“ ikier, čo je príčinou, že je taký vzácny a drahý.
Len dospelý jeseter sa môže stať „darcom“ ikier, čo je príčinou, že je taký vzácny a drahý.
Zdroj: Shutterstock

Podľa ďalšej správy - Správy o stave planéty (Living Planet Report 2020), poklesli sledované populácie migrujúcich sladkovodných rýb od roku 1970 o 76 percent, populácie veľkých rýb (nad 30 kg) o 94 percent. Dôvodov je veľa. Od znečistenia, cez výstavbu priehrad, vysušovanie mokradí a riečnych nív, nadmerný odber vody, nadmerný rybolov, presadzovanie nepôvodných druhov rýb, až po pytliactvo a nelegálny obchod. Nelegálny obchod s kaviárom je napríklad hlavný dôvod, prečo patria medzi najohrozenejšie druhy na svete jesetery a prečo sa strácajú i z európskych riek, vrátane Slovenska. Jesetery, označované aj za „riečnych obrov“ prežili v našich riekach od čias dinosaurov, no v súčasnosti 23 z 27 druhov hrozí vyhynutie. Dôvodom nie je len spomínaný obchod s kaviárom, ale tiež nadmerný lov, znečistenie, priehrady, ktoré blokujú ich migračné trasy. Jesetery sa tak strácajú zo svetových riek vrátane európskych ako Dunaj či Rýn. Udržanie a návrat jeseterov do prírody riešia dnes napríklad projekty WWF Maďarsko, WWF Bulharsko či WWF Rumunsko, ktoré vracajú jesetery práve do Dunaja.

Úhor európsky (Anguilla anguilla)
Úhor európsky (Anguilla anguilla)
Zdroj: PaR

Európske úhory zasa patria medzi najpašovanejšie živočíchy sveta. Aj ony sú pritom podľa IUCN kriticky ohrozené. Europol odhaduje, že najmä do Číny je z Európy ročne pašovaných viac ako 100 ton úhorov. Podľa červeného zoznamu vyhynulo na Slovensku až šesť druhov rýb a ďalších sedem druhov patrí ku kriticky ohrozeným. Medzi vyhynuté patrí vyza veľká a ďalšie druhy jeseterov, pstruh morský či losos atlantický. Všetko sú to migrujúce druhy rýb. Vyza k nám kedysi migrovala od Čierneho mora po Dunaji až do Moravy či Váhu, lososy zvykli migrovať Dunajcom a riekou Poprad na neresiská v Tatrách.

Správa o stratených rybách sveta uvádza, že na svete je známych viac ako 18 075 druhov sladkovodných rýb, čo predstavuje 51 percent všetkých druhov rýb. Najväčšiu rozmanitosť sladkovodných rýb možno nájsť v trópoch. Na čele sú povodia Amazonky (2400+), Mekongu (1200+) a Konga (1100+).