A lesníci z jednotlivých odštepných závodov na to operatívne reagujú. Veľmi nás teší, že môžeme predstaviť nový lesnícky chodník na OZ Beňuš, ktorým sa viete dostať zo Šumiaca na Kráľovú hoľu.

Lesy SR š.p., OZ Beňuš vybudovali na ceste zo Šumiaca smerom na Kráľovu hoľu náučný chodník, a to osadením piatich edukačných tabúľ s tematikou lesa (problematika lykožrúta smrekového, rozdelenie a typy ihličnatých drevín, druhy húb, resp. druhy cicavcov) a stručnou charakteristikou daného regiónu (prameň rieky Hron, chmarošský viadukt, Pusté Pole...). Zároveň vytvorili dve oddychové zóny, vo forme drevených prístreškov so stolmi a lavicami.