Revír združenia Vlčkovce-Opoj spája dvojicu obcí medzi Trnavou a Sereďou v úrodnej Podunajskej nížine. Má približne 1 550 hektárov. Veľmi teplú a suchú klímu kompenzuje dostatok podzemnej vody. Okrem toho chotárom preteká potok Trnávka, rieka Dudváh a križujú ho odvodňovacie kanály. Boli vybudované na ochranu pred záplavami ešte v minulom storočí, no stále sú funkčné. Dnes sa tu darí najmä zajacom, bažantom a srnčej zveri.

(Pokračovanie na 2. strane)