Poľovný revír Diakovce v okrese Šaľa patrí k svetlým výnimkám, ktoré sa môžu pochváliť dostatkom malej zveri. Vyslúžil si aj druhé miesto medzi revírmi v celoslovenskej ankete Hľadá sa poľovník roka!, ktorú vyhlásila redakcia POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO. Má výmeru 2 232 hektárov poľovnej plochy je zaradený do poľovnej oblasti s chovom malej zveri M III Žitný ostrov, chovateľský celok Žitný ostrov severovýchod.

Foto
Foto
Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Užíva ho Poľovnícke združenie Čierny bažant Diakovce pod vedením Petra Doru, ktoré má 19 členov a vzniklo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia zlúčením dvoch poľovníckych subjektov. Extrémne sucho, aké bolo napríklad v auguste tohto roku, tu zver zvládla aj vďaka funkčnému závlahovému kanálu a potoku Derňa, ktorý preteká revírom. Navyše je v ňom viac ako 50 hektárov remízok, ktoré poskytujú zveri úkryt, chládok i potravu.

(Pokračovanie na 2. strane)