Vlastné metódy

Vek daniela medzi piatym a ôsmym, respektíve deviatym rokom sa vo voľnej prírode veľmi ťažko určuje. Peter spod Krupinskej vrchoviny prejde ako sprievodca pred poľovačkou viacero „rochanísk“. Má odpozorovaných niekoľko danielov, niektoré aj od predošlého roka a môže porovnávať. Niečo napovedia aj zhody, ale podľa neho nie sú najlepším ukazovateľom, lebo dospelé daniele nasadzujú parohy pod vplyvom mnohých faktorov.

Môžu sa aj medziročne veľmi líšiť. Zver má svoje letné a zimné stanovištia a dobrý poľovník by mal poznať rovnako prechody zveri cez ruju a mimo nej. A musí sledovať pobytové znaky nielen samčej, ale aj samičej zveri. „Lebo tam, kde sú dievčatá, určite prídu aj chlapci...,“ vraví s úsmevom Peter. Veľa sa podľa neho dá naučiť aj na chovateľských prehliadkach, pričom sa oplatí navštíviť aj tie v susedných okresoch.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: archív

Pri jeleňoch sú jednoznačnejšie znaky na posúdenie ako pri danieloch, a preto sa ich chovu lepšie darí. Hlava, krk, postava, hmotnosť parožia, jeho tvar, rozloha, očník, nadočník, stredná vetva, koruna… „Máme dobrý genofond. Už v jednotke veľmi ťažko nájsť výradového jeleňa. Ani do druhej vekovej triedy zvlášť nezasahujeme, len ak ide o výrazného škodníka.

Preto máme v revíri dostatok dospelých, a dokonca prestarnutých jeleňov s hodnotou trofeje 180 a viac bodov. Tie sú najžiadanejšie. Klienti zistili, že lov takéhoto ťažkého jeleňa prináša rovnako silný zážitok ako lov jeleňa s trofejou vyše dvesto bodov. Takto môžeme úplne preskočiť tretiu vekovú triedu, kde sa má loviť najmenej samcov,“ bilancuje sprievodca.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Adam Simandel (FotoStory A.S.)

Pokiaľ ide o muflóny, v revíri, kde Peter pôsobí, je potrebná silná selekcia vrastavých baranov. Tvoria až polovicu samčej populácie. Muflóny majú malé rozlohy rohov, vinutie, oblúk a ani hrúbky nie sú bohvieaké. Napriek tomu sa nájdu aj medailové, dvesto- bodové jedince. Problém je, že zimujú v inom revíri. Starším baranom totiž prekáža prílišný ruch v revíri. Na muflóny však možno poľovať celý deň, najmä v septembri a v októbri. A ak sa cez deň poľovník pomýli pri sčítaní vrúbkovania na tuľajkách a nesprávne určí vek barana, je to viac-menej lajdáctvo. Žiaľ, v revíri, kde je veľa baranov, tlčú sa aj mimo ruju a ničia si tuľajky, čo znižuje estetickú hodnotu trofeje. 

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: archív

V čase lovu sa veľa silných dospelých jedincov záhadne stratí. A nie je to len práca predátorov. Po hodovaní šeliem zostávajú aspoň kapitálne parohy či parôžky. No keď zver pri značení teritória alebo putovaní na rujoviská narazí na nezodpovedného poľovníka, trofej končí niekde na povale, v horšom prípade cestuje za hranice do nenávratna.