Muflonia zver, ktorá je právom považovaná za nepôvodnú, sa objavila na našom území v počte niekoľkých jedincov pred vyše 130 rokmi. O neskutočnej vitalite oboch druhov nás presviedčajú ich súčasné stavyZačiatkom dvadsiateho storočia sa danielia a muflonia zver vyskytovala na Slovensku vo voľnej prírode veľmi sporadicky. Jej úspešnému etablovaniu v tomto prostredí výrazne pomohli zvernicové chovy. Trofejovo sme spočiatku zaostávali za európskym priemerom.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Tibor Benčič

Všetko sa zvrtlo v päťdesiatych rokoch cieleným občerstvovaním krvi dovozom kvalitných jedincov z Maďarska a Česka. To by však na úspešný chov a zušľachťovanie týchto druhov nestačilo. Za veľmi dôležitý považovali odborníci z praxe, medzi ktorých patril aj Ing. Ján Dobrík, výrazná osobnosť slovenského lesníctva a poľovníctva, neustály a hlavne zodpovedný selektívny výber jedincov do chovu. Jeho profesionálne postupy priniesli najmä v revíroch štátnych lesov želané výsledky v podobe kvalitných trofejí danielov i muflónov.

Pokračovanie je na ďalšej strane.