Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ujme a príslušne sa upraví legislatíva, v budúcnosti bude možné podobne postupovať aj v prípade iných čiernych stavieb na Slovensku. Pre TASR to uviedol hovorca SVP Marián Bocák. "Nelegálne objekty, na ktorých sa už aj opakovane nachádzajú výzvy na odstránenie, klasifikované ako opustená vec, budú sústreďované na vopred určenom pozemku po dobu jedného roka. Ak sa k nim za túto dobu majiteľ neprihlási, prepadnú štátu, respektíve budú zlikvidované," povedal Bocák. Vysvetlil, že nelegálne stavby môžu mať negatívny vplyv na ochranu kvality vôd v nádržiach. Ide o pilotný projekt vyrovnania sa s čiernymi stavbami, ktorému dala vláda SR na základe návrhu SVP zelenú, priblížil Bocák. "Náš podnik si v posledných dňoch nechal odborným ústavom ohodnotiť jednotlivé nelegálne objekty pre interné potreby a prípad sporov," dodal. Náklady na odstraňovanie čiernych stavieb zatiaľ Bocák vyčísliť nevedel.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Roman Hanc

V prípade známych vlastníkov budú spätne vymáhané priamo od nich. Spomedzi približne 200 nelegálnych objektov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch v správe SVP, ich približne 90 má svojho vlastníka, v 110 prípadoch sa SVP vlastníka zistiť nepodarilo. Ďalších približne 100 objektov má byť situovaných na území v správe jednotlivých obcí a urbárskych spoločenstiev. Neschopnosť samospráv vyrovnať sa s nimi mala byť podľa Bocákových slov dôvodom, prečo vec prevzal SVP a prečo pomoc prisľúbila i vláda. "V novembri mi od SVP prišiel zoznam mien vlastníkov nelegálnych stavieb v našom katastri. Ja však neviem, ktoré stavby to sú," reagoval pre TASR Ladislav Vrabeľ, starosta obce Bžany v okrese Stropkov. Nachádza sa tam rekreačná oblasť Valkov, kde je čiernych stavieb najviac. Podľa starostu ide najmä o "pozbíjané" chatky rybárov, ku ktorým sa nikto nehlási. Ako dodal, situáciu s nelegálnymi drobnými stavbami by mohol vyriešiť zákaz lovu rýb na Domaši. "Aspoň na dva, tri roky. To by sem rybári prestali chodiť a nestavali by si tu chatrče," povedal. Vrabeľ zaznamenal i prípady, keď ho oslovili majitelia chát, ktorí si na dverách našli výzvu SVP na odstránenie stavby, a pritom majú zmluvu o prenájme pozemku.

Zdroj: TASR