Podľa výsledkov laboratórnych šetrení sa arzénom zamorili nielen obce a miestne potoky, ale aj 10 kilometrov dlhý úsek siahajúci až do Liptovskej Mary. Namerané hodnoty sú prekročené až 30-násobne! V sedimentoch toxického kalu zas namerali 10-násobné prekročenie hodnôt arzénu, antimónu, dusičnanov a iných ťažkých kovov.

"Na celom tom úseku, ktorý bol zaťažený tými kalmi, sme nenašli žiadny život. Žiadnu živú rybu ani planktón," povedal Tibor Iľavský, rybársky hospodár VD Liptovská Mara. "Tam množstvo arzénu, antimónu, dusičnanov a iných nerozpustných látok dohromady tvorí doslova jed," doplnil.

Tibor Iľavský, rybársky hospodár VD Liptovská Mara, hľadá stopy života v zamorenom potoku.
Tibor Iľavský, rybársky hospodár VD Liptovská Mara, hľadá stopy života v zamorenom potoku.
Zdroj: Lenka Mišiaková

Galoviansku zátoku od zvyšku Liptovskej Mary oddeľuje diaľnica, no aj napriek tomu je v múre vytvorených niekoľko otvorov zabezpečujúcich prietok vody z a do Liptovskej Mary. Preto nieje vylúčené, že zamorenie Galovianskej zátoky sa rozšírilo do celej nádrže.

Kalmi je najviac zasiahnutá obec Svätý Kríž. Po ostatnom zasadnutí krízového štábu dostali obyvatelia obcí odporúčanie s kalmi nemanipulovať a nepoužívať vodu zo svojich studní. V doline sa nachádzajú aj dva zdroje pitnej vody, ktoré sa však už pred rokmi prestali používať práve pre zvýšenú hladinu antimónu. Tretí, funkčný vodný zdroj, ktorý využíva Liptovská vodárenská spoločnosť, je podľa kompetentných v poriadku. „Obyvatelia sa nemusia obávať. Pitná voda je v poriadku,“ podotkol Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti.