Mestá na Dunaji boli priam predučené na intenzívny rozvoj rybárstva. Rybári v niekdajšom Prešporku boli početná komunita a mali svoj cech už v  15. storočí. Silnú rybársku tradíciu v meste dodnes dokresľujú názvy ako Rybárska brána, Riečna ulica či Rybné námestie. Pri skúmaní histórie oganizovaného rybárstva v Bratislave som sa však zameral na obdobie po vzniku Česko-Slovenska. Inšpirovala ma k tomu aj fotografia členov výboru Miestnej organizácie Slovenského zväzu rybárov v Bratislave z roku 1959, ktorá sa akoby zázrakom zachovala v našej MsO SRZ Bratislava 1. Pustil som sa do mravčej práce, spájania súvislostí, hľadania dokumentov a dobových podkladov. Oslovil som bývalých funkcionárov SRZ, pamätníkov či bývalého riaditeľa Archívu mesta Bratislavy.