Ochranári zaznamenali ich jesenný tok, resp. tokanie už začiatkom augusta, kedy začali samce medzi sebou "súperiť" o svoje teritórium na budúci rok. Najčastejšie je pozorovaný u kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého, sovy obyčajnej i sovy dlhochvostej. Má špecifickú podobu a v niektorých prípadoch býva výraznejší ako jarný tok.

"Dobrá dostupnosť potravy na mnohých lokalitách v túto sezónu umožnila hniezdiť viacerým párom dravcov i sov a vyviesť viac mláďat. Tohoročné mláďatá obsadia v ďalšom roku vlastné hniezdisko, resp. dosiahnu dospelosť, preto si tiež začínajú hľadať vlastné teritóriá," približuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.