Už 40. kampaň, ktorá bude zrealizovaná leteckou pokládkou na území Slovenska, spolufinancuje Európska únia. Na orálnu vakcináciu bude použitá vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern v celkovom počte 347 250 vakcinačných návnad. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady budú v čase aplikácie v zmrazenom stave.

NA ČO DAŤ POZOR

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa však obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, treba ich ihneď umyť vodou a mydlom. Keď sa dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri náleze vakcinačnej návnady sa vyvarujte manipulácie s ňou a urýchlene opustite miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady, upozorňujú odborníci na www.svps.sk.

Foto
Foto
Zdroj: Profimedia

KDE (NE)BUDÚ VAKCINOVAŤ?
Nakoľko Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte besnoty, vakcinácia líšok sa nebude vykonávať na územiach Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS): Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Martin a na území okresu Ružomberok.
Letecká pokládka bude vykonaná z letiska Poprad v Žilinskom kraji na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a na území celého Prešovského kraja a Košického kraja.

Zdroj: ŠVPS SR