Klimatické zmeny možno predstavujú zásadný problém existencie morských korálov pri pobreží Austrálie, ale faune na súši tohto kontinentu dominuje iný pôvodca ohrozenia. Absolútnou jedničkou, keď príde na príčiny vyhynutia tamojších cicavcov, sú domáce mačky a najmä líšky. Píše o tom ScienceDaily.

BEZBRANNÍ VOČI NÁKAZÁM

Európska kolonizácia nových svetadielov vždy znamenala pre pôvodné zvieratá a rastliny ohrozenie. S osadníkmi totiž prichádzala nová fauna a flóra, ochorenia a infekcie, proti ktorým boli starousadlíci často bezbranní. Nie vždy má však táto invázia  rovnako ničivý priebeh. Napríklad Severná Amerika doplatila na európsku kolonizáciu bezprostredným vyhynutím iba jediného živočícha, norky morskej. Na celom svete vyhynulo v dôsledku kolonizácií „len“ približne 1,5 % všetkých cicavcov (z 5 500 druhov). S jednou výnimkou, ktorou je Austrália.

Postrach s názvom líška
Zdroj: profimedia.sk

AUSTRÁLSKE PEKLO?

Každé štvrté vyhynutie cicavcov má na tomto kontinente svoj pôvod. Prakticky nikde inde nemalo zavlečenie nepôvodných druhov taký plošne ničivý dopad na domácu faunu a flóru. Za 250 rokov tu vyhynulo 11 % z unikátnych cicavcov a ďalších 21 % sa zaradilo medzi ohrozené. Keby sme to mali preniesť do globálneho kontextu, každý tretí vyhynutý druh niektorého cicavca na Zemi (počítané za posledné štyri storočia) „odišiel zo sveta“ práve v Austrálii. Niet divu, že to tamojších zoológov trápi. Tím Jima Radforda z Univerzity La Trobe sa preto pokúsil objasniť smrtiacu austrálsku bilanciu a odhaliť konkrétne príčiny.

MOŽNÉ RIEŠENIA

Variantov bolo hneď niekoľko: veľkoplošná likvidácia pôvodnej vegetácie, narušenie režimu pravidelných požiarov, zavlečenie nepôvodných bylinožravcov (diviaky, ťavy) a, samozrejme, predátorov, líšok a domácich mačiek. Výsledok bol jasný. Líšky majú podiel na vyhynutí 25 druhov malých cicavcov a prispeli aj k tomu, že 63 ďalších druhov je teraz ohrozených. Navyše dvanásť ďalších druhov malých cicavcov a vačkovcov akútne čelí riziku vyhynutia. A zase za to môžu líšky!

Postrach s názvom líška
Zdroj: profimedia.sk

AKČNÝ PLÁN

Jim Radford s kolegami vypracoval „akčný plán“, ktorý poukazuje na lokality s výskytom kriticky ohrozených cicavcov v spoločnosti líšok. Práve do týchto miest by podľa neho mala čo najrýchlejšie smerovať aktívna ochrana, teda okamžitá likvidácia nepôvodných predátorov. V zozname sa pritom objavujú aj druhy, ktoré už na pevnine vyhynuli, a prežívajú len na izolovaných útesoch alebo v niekoľkých obmedzených lokalitách v Tazmánii. Skutočne teda nie je čas navyše: líšky na austrálskej pevnine už zlikvidovali viac druhov, než koľko ich môže v dohľadnom obodobí ohroziť meniaca sa klíma.

Zdroj: ekolist.cz