Zmluvu o spolupráci pri biomonitoringu a ochrane biodiverzity v areáli fabriky podpísali zástupcovia spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia a dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre František Petrovič. V rámci spolupráce sa bude vykonávať biomonitoring a vznikne takzvaná zelená zóna zložená z ekologických plôch, ktoré by mali prispieť k prilákaniu a ochrane vybraných druhov živočíchov.

Z vizualizácie projektu
Z vizualizácie projektu
Zdroj: Archív

NAPÁJADLÁ I KAMENNÉ KOPY

Experti z fakulty budú pravidelne vykonávať biomonitoring vybraných druhov drobných živočíchov. Závod sa nachádza v blízkosti Zoborských vrchov, prírodnej rezervácie Lupka a rieky Nitra, ktoré sú významnými zdrojmi biodiverzity. V jeho okolí žijú živočíšne druhy typické pre takýto pahorkatinový a otvorený typ krajiny.

Video: Martin Grimm

Pripravované ekologické plochy v závode budú zložené z pôvodných druhov krov, lúčnych bylín a tráv, ktoré vytvoria biotopy pre hmyz a drobné stavovce. Ich súčasťou budú aj vodné plôšky - napájadlá pre vtáky a obojživelníky, ako i špeciálne kamenné kopy určené pre plazy. Zelená zóna, ktorá takto vznikne, zvýši biodiverzitu územia, vytvorí pre tieto živočíchy optimálne podmienky na úkryt, rozmnožovanie a prirodzený život.

Myšiarka ušatá
Myšiarka ušatá
Zdroj: Archív UKF

PRE DRAVCE A SOVY

Prínosom projektu bude aj podpora hniezdenia dravých vtákov a sov. „Dravce sú v tomto prípade úplne prirodzeným a biologicky bezpečným spôsobom ochrany areálu. Vo vonkajších priestoroch závodu budú inštalované drevené barličky v tvare písmena T, ktoré im umožnia výhľad a priestor na lov najmä malých hlodavcov,“ uviedol Ivan Baláž, zoológ Katedry ekológie a environmentalistiky UKF, pod ktorého vedením sa projekt počas nasledujúcich dvoch rokov uskutoční.

Zdroj: TASR