Do ani nie tri týždne trvajúcej výzvy sa zapojilo 39 poľovníckych združení a spoločností, ktoré organizujú alebo sa zúčastňujú na podobných akciách. Na začiatok sa to nemusí zdať veľa, no počet poľovníkov a dobrovoľníkov sa priblížil k číslu 1600. Poľovníci nám zasielali fotografie zo zberu, údaje o počte účastníkov, množstve a druhu vyzbieraného odpadu.

Výsledok bol pre nás ohromujúci! 500 vriec separovaného odpadu, 13 traktorových vlečiek, 10 prívesných vozíkov, 27 veľkokapacitných kontajnerov a 88,6 ton iného odpadu. Prepočtom priemerných nosností jednotlivých zariadení sme sa zaokrúhlene dostali na ohromujúce číslo 250 ton odpadu!!! 

príroda - znečistnenie - neporiadok - odpadky - zber odpadu
príroda - znečistnenie - neporiadok - odpadky - zber odpadu
Zdroj: SHUTTERSTOCK

Odmena
Odmenou pre všetkých poľovníkov aj dobrovoľníkov bol pocit z dobre vykonanej práce, osveta pre deti a mládež, ale čo bolo hlavné vyčistená príroda od odpadkov. Na všetkých akciách si poľovníci ako poďakovanie za pomoc pre malých aj veľkých pripravili množstvo sprievodných akcií, napr. streľbu zo vzduchovky, ktorá deti stále mimoriadne baví, streľbu z luku, edukáciu ako triediť a separovať odpad a podobne. Samozrejme nikde nechýbal ani chutný guľáš z diviny.

Cieľ
Naša výzva mala viacero cieľov. Jedným z nich bolo prispieť k ochrane životného prostredia a poukázať na našu pravidelnú činnosť a tiež na to, že si laická verejnosť nemôže vytvárať názor a bagatelizovať poľovníkov na základe jedného, či viacerých zlých príkladov, ktoré sa objavia v médiách. Pre laika slovo poľovník znamená lovec. Málokto však vie, že poľovník sa v prvom rade o zver stará, chráni ju, tak isto sa stará o ochranu a tvorbu životného prostredia. Vysádza stromy, vytvára vetrolamy a aleje, čím tvorí prirodzený úkryt pre srnčiu a malú zver, v teplom letnom počasí prináša do poľných revírov tisícky litrov vody, aby zver neuhynula od smädu, v zimných mesiacoch zveri prináša seno a letninu, aby straty boli čo najmenšie. No a v jarnom období sa venuje zberu odpadu, ktorú do našej prírody nepriniesol nikto iný ako najväčší škodca-človek. Aj preto správny poľovník vie, kedy vymeniť pušku za igelitové vrece a rukavice a svojou troškou pomôcť prírode. Lebo taký prírodu nenarúša, ale je jej súčasťou. Preto bolo hlavným cieľom tejto výzvy ukázať verejnosti, že lov je pre nás na mieste poslednom, no mať zdravú zver v čistej prírode prioritou.

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME VŠETKÝM UŽÍVATEĽOM POĽOVNÝCH REVÍROV, KTORÍ SA ZAPOJILI DO VÝZVY!

ODPADKY: Po hladine Ružína plávajú najmä plastové fľaše, obaly a stavebný odpad.
ODPADKY: Po hladine Ružína plávajú najmä plastové fľaše, obaly a stavebný odpad.
Zdroj: ĽUBO FERKO/Plus JEDEN DEŇ

POZN: Všetky fotografie od 39 užívateľov poľovných revírov a podrobné informácie zo zberu odpadu sú uverejnené na stránke SPK:
https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/cista-priroda-cisty-revir.html 

Reportáž o zbere odpadu poľovníkmi a našej výzve bude odvysielaná v TV relácii Halali už túto nedeľu 19.05.2019 o 09:05 hod. na DVOJKE (RTVS)!

Do výzvy sa zapojili:

PO DORMUTZ Trnovec n./Váhom
PS Bažant Holíč 
PS Jarok
PS Popudinské Močidľany
PS Vajnory
PS Veľký Grob
PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava
PS vlastníkov pôdy Čelovce
PZ Alekšince
PZ Borina Dvorníky - Bojničky
PZ BREZA Poľný Kesov
PZ BUČINA Dolná Strehová
PZ Čierny Bažant Diakovce
PZ Čierny Váh Liptovská Teplička
PZ Dolina v Šenkviciach
PZ DRINY Smolenice-Lošonec
PZ DROP Neded 
PZ Gazdovská Hora Vinica
PZ GRÚŇ Divín
PZ Gidra Voderady
PZ Horná Potôň
PZ HUBERT Veľká Ves
PZ Jablonica
PZ Jablonové
PZ Koválov
PZ Lapáš
PZ Lučenec-Počúvadlo
PZ Moravský Svätý Ján
PZ Paňa
PZ RUDAVA Malé Leváre
PZ Salatín Liptovská Štiavnica
PZ Skaľanka Skalité
PZ Slepčany
PZ SOKOL Plavecký Štvrtok
PZ Klokočina Nitra
PZ Srnka Svinia
PZ Topľa Soľ
PZ Trhové Mýto
PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany
OPK Poprad

Zdroj: www.polovnickakomora.sk