O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktuálne informuje o vývoji situácie.

Aktuálna situácia nových vývoja AMO na Slovensku ku dňu 08.11.2019. Pozitívne prípady evidujeme v okrese Trebišov a Michalovce! Počet pozitívnych diviakov: celkom 21 ks!

21. nález - PR Boťany, Leles, okr. Trebišov, diviak- prasa, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 4.11.2019
20. nález - PZ Čajka Sečovce, KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka, diviak - lanštiak, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 29.10.2019
 19. nález – Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov, diviak- samec, ulovené so zmenami správania, dátum konfirmácie: 15.10.2019
18. nález – PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, diviak, samica, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 08.10.2019

Africký mor ošípaných – aktuálny vývoj situácie ku dňu: 08.11.2019
Africký mor ošípaných – aktuálny vývoj situácie ku dňu: 08.11.2019
Zdroj: mpsr.sk

17. nález – PS Ticce Zatín, KÚ Zatín, okr. Trebišov, nájdený uhynutý diviak (samica), dátum konfirmácie: 3.10.2019
16. nález – PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov, nájdený uhynutý diviak, dátum konfirmácie: 26.9.2019
15. nález- SPK PO Veľké Kapušany, KÚ Veľké Kapušany, okr. Michalovce, poľovný revír Copus, nájdený uhynutý dospelý diviak, dátum konfirmácie 26.9.2019
14. nález – PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov, diviak - prasa – nájdené uhynuté, dátum konfirmácie: 26.9.2019
13 nález - PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, nájdený uhynutý diviak, dátum konfirmácie: 17.9.2019
12 nález – PS Bamara, Brehov, KU Kucany, uhynutý, nájdený, samica, dátum konfirmácie: 2.9.2019