Od decembra minulého roka sa podarilo do 160 zariadení odchytiť už 1058 diviakov.

V Belgicku sa AMO vyskytuje už viac ako rok. Belgické úrady sa snažia s nákazou bojovať rôznymi spôsobmi. V decembri 2018 boli preto tiež inštalované kovové pasce na odchyt diviakov.

Podľa posledných údajov sa do 160 pascí chytilo a následne zastrelilo 1058 diviakov. Pre porovnanie sa pomocou ostatných spôsobov lovu podarilo za rovnaké obdobie uloviť 960 kusov diviakov.

Zdroj: www.africkymorprasat.cz