Slovenský klub chovateľov českých fúzačov usporiada v spolupráci s OPK Nové Zámky v dňoch 24.-25. augusta 2019 v Branove už 8. ročník Memoriálu Štefana Krasňanského, všestranné skúšky stavačov,   posudzované podľa najprísnejších kritérií pre stavače so zadávaním  titulov CACIT, R-CACIT, CACT a R-CACT. Do malebného prostredia okolia   Branova si prídu zmerať sily vodiči so svojimi zverencami zo   Slovenska, Česka ale aj z Maďarska v disciplínach v poli, v lese ako   aj vo vode. Akcia začína už v piatok 23.8. podvečer prehliadkou  štartujúcich psov a losovaním poradia, v sobotu ráno slávnostným   zahájením, pokračuje samotnou prácou psov v teréne a ukončí sa v  nedeľu večer slávnostným vyhlásením výsledkov. Výbor klubu srdečne  pozýva poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť na toto veľkolepé  kynologické podujatie. 

Víťazom memoriálu sa stal český fúzač! Slovenský klub chovateľov českých fúzačov usporiadal prvý augustový víkend 7. ročník memoriálu Štefana Krasňanského.