Na počesť nášho priateľa, kolegu a skvelého človeka Klaudiusa Lukáča sa v dňoch 11.-12.8.2018 konal vo Veľkej Ide Memoriál Klaudiusa Lukáča. Memoriál je vrcholovou všestrannou skúškou stavačov a malých plemien s udeľovaním titulu CACT a je pokračovaním Pohára Klaudiusa Lukáča. Klaudiusovi patrí naša úcta a vďaka za jeho odhodlanú prácu v prospech slovenského poľovníctva a poľovníckej kynológie. Memoriál slávnostne otvoril predseda SKCHČF a hlavný rozhodca Ing. Miroslav Stanovský, CSc. a riaditeľ skúšok Ing. Lippai predseda OPK Košice-okolie. V piatkový podvečer prišli vodiči, rozhodcovia a priaznivci poľovníckej kynológie. Všetkých prítomných privítal hlavný rozhodca a predstavil skúsený rozhodcovský zbor. Nasledovalo žrebovanie poradových čísel a určenie, kde budú práce prebiehať. Práce na poli sa vykonávali v PZ Jastrab Veľká Ida, práce na vode v PZ Diana Perín a práce v lese v PZ Džverník. Piatkový večer ukončila slávnostná večera. V sobotu po raňajkách nasledovalo slávnostné otvorenie, potom ohrádka v areáli kaštieľa a neskôr sa vodiči premiestnili na svoje stanoviská. Nastúpilo 14 stavačov a 3 malé plemená. Po náročnom dni v teréne bol pripravený spoločenský večer. Spoločenský večer sa niesol vo výbornej atmosfére pri dobrom jedle a víne. Atmosféru spríjemnila ľudová hudba Košicki špivaci. Večer ukončilo krájanie torty s fotografiou nášho priateľa Klaudia za prítomnosti jeho syna. Hlavný rozhodca za zvuku fanfár v posledný deň vyhlásil víťaza prvého ročníka memoriálu Klaudiusa Lukáča.
Vo Veľkej Ide sa uskutočnil 1.ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča
Zdroj: Zdroj: OPK Košice okolie
Konečné hodnotenie:
Osem stavačov skončilo v I. cene, štyri v II. cene a dva stavače neobstáli. Z malých plemien jeden skončil v  I. cene, jeden v II. cene a jeden neobstál. Zo stavačov sa na 1. mieste umiestnil český fúzač ATREJ od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Vráblom, získal titul CACT a Najlepšie pole, na druhom mieste skončil takisto český fúzač Frey z Kusalova chovu s vodičom Ing. Františkom Palušom, získal titul R-CACT a Najlepší lesa a tretiu priečku obsadila víťazka s pred dvoch rokov maďarský krátkosrstý stavač AMI Angel z Jirgalova dvora s vodičom Dominikom Černákom a získala titul CACT. Najlepšiu vodu a najrýchlejšiu ohrádku získal český fúzač  PARUS Maholánsky les s vodičom Bc. Štefanom Kolesárom a obsadili 5. miesto v I. cene, štvrtý český fúzač ANDI od Pánskej lúky s vodičom Jozefom Lechnerom obsadili 8. priečku v I. cene. Z malých plemien prvú priečku obsadila sučka Nemeckého prepeličiara ARŠA z Nedelišťa s vodičom Ing. Martinom Sýkorom v I. cene a získala Najlepší les a Najlepšia voda, druhá priečka pripadla psovi Zlatého retrívra INTER CHILLI JUNIOR Gold heart s vodičkou Ivetou Sokolovou v II. cene, získal  Najlepšie pole a tretí zástupca malých plemien neobstál. Na vysokej úrovni bola i organizácia podujatia, zabezpečenie jedla počas všetkých dní, kvalitne pripravené revíri, kde skúšky prebiehali. Za oduševnený a nadšený prístup ľudí, ktorí pracovali na tomto podujatí im patrí veľký obdiv a poďakovanie. Ústretovo pristupoval k podujatiu aj starosta obce Veľká Ida. Počas všetkých dní memoriálu nám robil spoločnosť aj Klaudiusov syn Igor, začo mu patrí veľká vďaka. Radi by sme touto cestou poďakovali PZ Jastrab Veľká Ida, PZ Diana Perín a PZ Džverník za poskytnutie svojich revírov, za ukážkovo pripravené pracoviská a prípravu pohostenia pre účastníkov. Poďakovanie patrí aj rodine Lukáčovej, pracovníkom OPK Košice-okolie a sponzorom za poskytnutie darov pre účastníkov.
Všetci si želáme, aby priaznivci poľovníckej kynológie sa zišli aj na nasledujúcom ročníku tohto krásneho memoriálu a prispeli, tým k rozvoju kynológie na Slovensku, ktorú mal hlboko v srdci práve nás priateľ Klaudius Lukáč.
Časopis Poľovníctvo a rybárstvo sa zhostil úlohy mediálneho partnera a sponzora cien pre víťaza medzi stavačmi a víťaza medzi malými plemenami.
Vo Veľkej Ide sa uskutočnil 1.ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča