Do populácie zveri zasahuje okrem poľovníctva ešte jeden fenomén - automobilová doprava. V Európe asi niet krajiny, kde by sa nemuseli zaoberať problémom stretu motorových vozidiel so zverou. Ide nielen o škody na majetku, v najhoršom prípade o straty na životoch, ale aj o zbytočné utrpenie zveri. V prípade, ktorý sme zaznamenali , ukončila trápenie diviaka až rana z milosti. Na mieste je otázka: Myslíme na zver dostatočne pri výstavbe ciest a diaľnic? Niekde by dokonca stačila správne osadená dopravná značka o výskyte a prechode zveri cez komunikáciu, obmedzenie rýchlosti prípadne výstraha upozorňujúca na nebezpečenstvo zrážky so zverou. A vodiči by mali takéto značky predovšetkým vo vlastnom záujme prísne rešpektovať.

Poľovnícky geografický informačný systém (GIS), mapujúci poľovné revíry na Slovensku, by mohol okrem množstva iných užitočných informácií jasne zobrazovať migračné trasy a koridory zveri na mape. Pomohlo by to nielen projektantom pri výstavbe komunikácií a poľovníkom pri obhospodarovaní revírov, ale najmä zveri samej!