Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. v polovici februára inicioval neformálne stretnutie reprezentantov tohto významného inštitútu s médiami, na ktorom sa hovorilo o aktívnom prístupe k záchrane respektíve udržaniu hluchánej populácie na Slovensku a tiež o problematike invázie mníšky veľkohlavej, ktorá je významným defoliátorom dubových porastov, ktorá sa očakáva v našich lesoch v tomto roku. Redakcia Poľovníctva a rybárstva bola pri tom!

Ako sa ku problematike aktívnej záchrany hlucháňa stavajú odborníci z praxe, lesníci a bývalí pracovníci štátnej ochrany prírody si prosím pozrite na priložených videách.  Z plodnej debaty vyplynulo mnoho poučných záverov...

Pozrite si aj VIDEO 1 Ing. Jozef Bučko, PhD., NLC