Ustráženie si svojho teritória je vážna vec! A ak nie je nablízku protivník, na boj postačí trs trávy. Veď čo ak sa na mňa z remízky práve pozerá iný srnec, musím mu ukázať, že to so mnou nebude mať ľahké!