Žije samotárskym spôsobom života, výnimkou je obdobie párenia a výchova mláďat. Kocúr sa na ich výchove nepodieľa. Z lesných biotopov vyhľadáva časti s vyšším výskytom skál.

 

Predpokladalo sa, že cez deň odpočíva v opustených líščích norách, v dutinách alebo rázsochách stromov, v skalných trhlinách, pod vývratmi alebo v hustých krovinách, no z pozorovaní vyplýva, že je aktívna aj cez deň. Tak ako aj iné mačkovité šelmy sa rada vyhrieva na slnku. Jej potravu tvoria drobné hlodavce, vtáky, hmyz, plazy. Mačky sa v prírode dožívajú 10 až 15 rokov. Zdroj: ŠOP SR

Video - Ilustračné videá