Aj takto končí úsilie našich členov, ktorí sa počas svojho voľna a na úkor svojich rodín venujú našim vodám, aby sme v nich mali zdravé populácie pstruhov. Je to škoda a zároveň varovanie pre tých, ktorí si myslia, že takéto konanie sa im prepečie. Neprepečie. Petrov zdar!

Zhabaný neoprávnený úlovok 6 ks pstruhov potočných nemenovanému rybárovi z MsO SRZ Ružomberok
Zhabaný neoprávnený úlovok 6 ks pstruhov potočných nemenovanému rybárovi z MsO SRZ Ružomberok
Zdroj: Srz Mso RK

Zdroj: Srz Mso RK/Facebook