Okrem toho, dňa 9.10.2018 sa zarybnili násadou lieňa 2-3 ročnou zo strediska Košarovce o celkovej váhe 300 kg.

Zdroj: http://www.srzrada.sk/aktuality

Zdroj: www.srzrada.sk

Zdroj: www.srzrada.sk

Zdroj: www.srzrada.sk