Delegáti Svetovej konferencie o regulácii a rozvoji rybárstva v roku 1984 v Ríme rozhodli, že Svetový deň rybárstva a aktivity s ním súvisiace sa budú sláviť pravidelne 27. júna. Prvý raz sa tak stalo v roku 1985. Rybárstvo totiž patrí medzi najmasovejšie formy trávenia voľného času. Zástupcovia rybárskych zväzov a združení v jednotlivých krajinách preto pripravujú rôzne akcie pre verejnosť zamerané na osvetovú činnosť.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Archív Mira Mikača

Zároveň sa snažia vyzdvihnúť zachovanie svetového rybolovu. Ryby sú totiž významnou súčasť ľudskej výživy. Aj preto je dôležité hovoriť o rizikách straty ich biotopov, o znečisťovaní vodných zdrojov a globálnom otepľovaní, ktoré ohrozuje rybiu populáciu. V tento deň sa rybári stretávajú pri vode, po minulé roky organizovali aj vzdelávacie semináre, sprievodné kultúrne programy a výstavy.  V súčasnosti musia vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu dodržiavať odporúčané preventívne opatrenia. Na Slovensku sa síce skončil núdzový stav, stále je však vyhlásená mimoriadna situácia. 

Mária Inštitorisová, TASR