Ešte v júni sa stretli zástupcovia SRZ Rady Žilina, SVP, š.p. Banská Štiavnica OZ Košice a holandskej firmy, aby zosúladili svoje činnosti v tejto lokalite Šíravy. Štatutárna zástupkyňa Holanďanov však nesúhlasila so žiadnym návrhom rybárov, teda ani s organizovaním vtedy najbližších pretekov Šíravský pleskáč, ani septembrového kaprárskeho maratónu Zemplínsky kapor na "svojom" úseku. Dokonca nesúhlasili, aby si tu radoví rybári mohli zachytať v neskorých večerných, nočných a skorých ranných hodinách, keď nie je na pláži žiadny rekreant. Odôvodnili to tým, že celé leto budú organizovať množstvo podujatí vrátane nočných. Od novembra údajne začnú s úpravami na pláži. Rybári mali vyčlenenú časť pobrežia. Zaujímalo, ako sa obom „susedom“ v tejto časti Zemplínskej šíravy darí spolunažívať.