Loviť už možno na všetkých typoch revírov. Na brehoch kaprových vodných nádrží a riek dokonca nonstop. Povolené sú všetky spôsoby lovu, dodržiavať treba len individuálnu druhovú ochranu rýb. Pri povolení lovu na prívlač a rybku si do polovice mesiaca smú rybári privlastňovať z dravých rýb iba šťuku. Sumec a zubáče sú do 15. júna (vrátane) hájené. Najväčší nápor je však na kapra. Po polroku sa otvárajú aj lipňové revíry. Lipne sú už po jarnom nerese v kondícií a spoľahlivo berú ponúkané umelé mušky. Rybárov tu môže obmedziť iba zakalená voda po prípadnej búrke.

Loviť už možno aj na lipňových vodách. To však neznamená, že ulovené lipne musia skončiť v kuchyni. Nie je ich toľko ako kedysi, zaslúžia si návrat na slobodu.
Loviť už možno aj na lipňových vodách. To však neznamená, že ulovené lipne musia skončiť v kuchyni. Nie je ich toľko ako kedysi, zaslúžia si návrat na slobodu.
Zdroj: Richard Takács

Zo zápisníku rybárskeho hospodára

Voľné vody v júni zarybňujeme násadou rýchleného plôdika zubáča, samozrejme, až po overení dostatočnej potravovej základne v podobe plôdika bielych rýb. Do lipňových vôd vysadzujeme prezimované násady lipňa vo vekovej kategórií 1+. V produkčných rybníkoch nastáva rozvoj zooplanktonu, aj tento faktor musíme zohľadniť pri nastavení kŕmnej dávky pre ryby.

Denný čas lovu v júni

Kaprové vody: nonstop

Lipňové vody: od 4.00 do 22.00 hod.

Pstruhové vody: od 4.00 do 22.00 hod.

Chránené druhy rýb

Sumec je do 15. júna chránený.
Sumec je do 15. júna chránený.
Zdroj: archív

Pozor, ešte do 15. júna (vrátane) je chránený sumec veľký, zubáč veľkoústy a zubáč volžský a naďalej je chránená hlavátka podunajská. Celoročne sú pod ochranou blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa, pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrajinská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna a šabľa krivočiara.  

Zdroj: Richard Štencl, ichtyológ SRZ