Tam, kde sa hlavátka podunajská (Hucho hucho) vyskytuje, stojí na samom vrchole rybej potravovej pyramídy. Spolu s lipňom tymianovým a so pstruhom potočným predstavuje klenot našich vôd. Pre podmienky, ktoré potrebujú tieto tri druhy na úspešné prežitie v prírode, považujem ich ulovenie za vrcholný rybársky zážitok v podmienkach Slovenska. A zvlášť ulovenie hlavátky, ktorú rybári s úctou titulujú kráľovná.

S hlavátkou sa môžeme stretnúť iba v krajinách povodia Dunaja, teda v Rakúsku, Nemecku, na Balkáne, ale najmä na Slovensku a v Poľsku. U nás sa vyskytuje predovšetkým vo Váhu na úseku od Žiliny vyššie, v Orave, Hrone od Žiaru nad Hronom, Turci, Dunajci, Poprade a v ich väčších prítokoch. Vďaka umelému vysadzovaniu sa jej určitý čas darilo aj vo Váhu pri Trenčíne alebo na rieke Ondave. Tlak na ňu zo strany predátorov ako kormorán a vydra, pytliakov, ale aj rybárov je však enormný. Nebyť umelého vysádzania, ako druh by u nás zrejme neprežila.

Kde ju hľadať

Hlavátka je naša pôvodná lososovitá ryba, ktorá osídľuje studené, bohato prekysličené podhorské toky. Obľubuje členité dno s veľkými balvanmi a tôňami, ktoré sa za nimi vytvárajú, ale aj tône v zákrutách rieky. Tu zostáva skrytá v hĺbke ako typická stanovištná ryba počas dňa, pričom na lov sa vydáva spravidla ráno a večer. Je to spoločenský dravec. Rozsiahle tône môžu obývať aj viaceré hlavátky. Vtedy dodržujú určitú hierarchiu. Najvhodnejšie miesto obsadzuje najväčší jedinec a za ním sú usporiadané podľa veku ďalšie. Hlavátka sa dokáže prispôsobiť aj stojacej vode, najmä nádržiam v blízkosti hlavátkových pásiem, kam sa v letných mesiacoch pri nízkej hladine rieky a vysokej teplote vody stiahne.

Kedy je najlepší čas na lov? Viac na nasledujúcej strane