Na základe žiadosti  Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Michalovciach odlovili rybári z prívodného a odpadového kanála Vodnej nádrže Zemplínska Šírava po tri vzorky dravých druhov rýb vo veku tri a viac rokov na vyšetrenie výskytu PCB látok.

Odlov prebiehal od mája do augusta 2020. Podieľala sa na ňom MsO SRZ Michalovce, menovite  jej hospodár R. Kačmarský, hospodár na VN Zemplínska Šírava M. Tegi a ichtyológ. Ryby boli odlovili prevažne na udicu, len v jednom prípade (zubáč veľkoústy) použili elektrický agregát. Väčšina rýb bola vo veku 3 až 8 rokov.

Stanovený limit PCB je 125 ng na gram čistej hmotnosti. Zo šiestich odlovených vzoriek vyhovela norme polovica. Vo vysokom výskyte PCB mal boleň dravý. No nepodarilo sa tentokrát staršiu rybu iného druhu, respektíve úhora európskeho, pri ktorom pred niekoľkými rokmi zaznamenali výskyt PCB nad 4000 ng/g čistej hmotnosti.

Na ďalšej strane nájdete výsledky uvedeného vyšetrenia.