Volavka popolavá (Ardea cinerea) uprednostňuje odľahlé lokality s početnými vodnými plochami a tokmi bohatými na ryby. Počas letu má charakteristickú siluetu s esovito prehnutým krkom a nohami vystretými dozadu. Hniezdi v kolónii, jednotlivo len zriedkavo. Pri love číha na vhodnom mieste alebo sa pomaly brodí plytkou vodnou za rybami, prípadne sa zakráda poľom za malými cicavcami.

Denne spotrebujú okolo 500 gramov živočíšnej potravy. Jej základom sú malé rybky, hmyz, žaby, niekedy aj menšie hlodavce. Prevažuje to, čo im ponúka príroda v lokalite, kde sa usadia. Na vyhliadnutú korisť bleskurýchlo a presne útočia zobákom. Na internete sa objavilo zaujímavé video, na ktorom volavka ulovila a zožrala mladého králika. Áno, viacpočetné pozorovania sú dôkazom, že volavky obľubujú aj všetko „fluffy“, teda páperové či chlpaté, do veľkosti niekoľkodňového zajačika. Aktívne sú cez deň, na zotmení i počas jasných nocí.
V ostatných rokoch sa u nás častejšie vyskytuje aj volavka biela (Casmerodius albus).

Uprednostňuje a osídľuje jazerá s brehmi zarastenými tŕstím a pomaly tečúce vodné plochy s plytkými svahmi. Na stromy sadá len zriedka. V strednej Európe hniezdi iba na niekoľkých lokalitách a mimo nich je veľmi vzácnym hosťom. Na svoju korisť číha obdobne ako volavka popolavá. Loví na zaplavených lúkach, ale aj na suchých poliach. Tam, kde je voda príliš hlboká, zvoľna preletuje nad hladinou krátke úseky, pričom loví za letu. Hlavným menu tejto volavky v zimnom období sú kapry a iné druhy rýb. V letných mesiacoch sú jej častou potravou veľké vodné larvy potápnikov a vážok, žaby, malé hlodavce a príležitostne aj mláďatá vtákov.

AUTOR: Jozef Ferenec