Navijak s cievkou na rybársky prút vyvinul Jozef Murgaš podľa všetkého už v roku 1905. Patent naň získal až v roku 1912. Je teda pravda, že bol vynálezcom prvého rybárskeho navijaka? Čiastočne. Zhodou okolností v tom istom roku 1905, keď zrejme J. Murgaš vyvinul svoj navijak s cievkou si už dal Angličan Alfred holden Illingworth patentovať prvý stabilný navijak. Na rozdiel od J. Murgaša však neprišiel na nápad na rybách, hoci bol takisto vášnivým rybárom, ale v pradiarni svojich rodičov, keď sledoval prácu pradiarskeho stroja. Jeho princíp uplatnil ttento Angličan pri konštruovaní rybárskeho navijaka. Prvý sériovo vyrábaný navijak tak dostal pomenovanie „Illingwort No. 1“.

Prvý sériovo vyrábaný navijak dostal pomenovanie „Illingwort No. 1“.
Prvý sériovo vyrábaný navijak dostal pomenovanie „Illingwort No. 1“.
Zdroj: db

Ani on však zrejme nebol úplne prvý. Existujú indície, že prvý navijak s cievkou zostrojil už v roku 1890 muž menom John Ray zo severoírskeho Belfastu. Žiaľ, jediný existujúci exemplár bol zničený počas náboženských nepokojov. Jeho existenciu údajne dokladá len zachovaná fotografia.

Historická snímka JOZEFA MURGAŠA.
Historická snímka JOZEFA MURGAŠA.
Zdroj: Archív

Jozef Murgaš bol slovenský rímskokatolícky kňaz, maliar a vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Narodil sa 17. februára 1864 v Tajove. Študoval v bratislavskom a neskôr ostrihomskom seminári. V roku 1888 ho vysvätili za kňaza. Potom ešte študoval maliarstvo v Budapešti a na akadémii výtvarného umenia v Mníchove. Údajne vo všetkých kostoloch, v ktorých ako kňaz pôsobil, namaľoval oltárny obraz. V roku 1896 odišiel do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre, kde žilo asi 300 slovenských rodín. Tu sa začal hlbšie zaujímať o elektrotechniku, ktorá ho nadchla už počas štúdii v Európe. Stal sa svetoznámym vynálezcom, V USA mu uznali veľa patentov, vrátane navijaka na udicu. Najviac ho však preslávilo dosiahnutie bezdrôtového prenosu hovoreného slova pred svedkami v roku 1905, čím sa zapísal do histórie ako vynálezca rádia.

Jozef Murgaš
Jozef Murgaš
Zdroj: vedatechnika.sk

Na Slovensko sa vrátil v roku 1920, chcel sa tu usadiť a vyučovať elektrotechniku, ale úrady mu to neumožnili, lebo údajne nemal na to kvalifikáciu. Preto sa vrátil do USA. Zomrel 11. mája 1929 vo Wilkes Barre.

Patenty Jozefa Murgaša
1904: zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu + metódy komunikácie pomocou bezdrôtovej telegrafie
1907: vlnomer a elektrický transformátor + anténa pre bezdrôtovú telegrafiu
1908: spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou
1909: bezdrôtová telegrafia, detektor magnetických vĺn + magnetický detektor
1911: prístroj na výrobu elektrických oscilácií
1912: navijak na udicu
1916: spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií + vylepšenie

(Zdroj: zah, wikipedia)