Tečúca voda niekde kus brehu zoberie, na inom mieste nižšie po prúde odplavený materiál uloží v podobe štrku, piesku, hliny či bahna. Nárazový breh označujú vodohospodári ako konkávny. Je zakrivený dovnútra, teda vydutý. Nánosový breh je naopak vypuklý, obyčajne nižší a označujeme ho ako konvexný. Má podobu plochej lavice. No keď je koryto veľmi široké alebo v prípade upravovaných tokov, keď projektant nevhodne navrhol oblúky meandrov, môžu sa sedimenty usádzať už uprostred toku a pri konvexnom brehu sa vytvára druhé koryto.

Konkávne brehy neregulovaných tokov majú často tvar brehovej
Konkávne brehy neregulovaných tokov majú často tvar brehovej "nátrže".
Zdroj: Jozef Májsky

Dobré miesta

Pri meandrovaní sa výrazne mení priečny profil koryta, takže má rôznu hĺbku pri konkávnom a konvexnom brehu. To je zaujímavé pre rybárov. Pri konkávnych brehoch totiž vznikajú hlboké tône, obyčajne sú tu zimoviská rýb, kým plytká voda na konvexách vyhovuje rybej mladi, ktorá tu nemusí zápasiť so silným prúdom, nachádza tu teplejšiu vodu a viac potravy.

Mnohé meandrujúce toky, napríklad stredný tok Váhu, sú výsledkom regulácie.  Vpravo je zarastajúca štrková lavica (konvexa).
Mnohé meandrujúce toky, napríklad stredný tok Váhu, sú výsledkom regulácie. Vpravo je zarastajúca štrková lavica (konvexa).
Zdroj: Jozef Májsky

Poznanie priečneho i pozdĺžneho profilu toku je aj dôležitým predpokladom dobrého zarybnenia. Priečny profil možno rozdeliť na dno, breh (príbrežná zóna) a voľný vodný stĺpec, ktoré sa líšia rýchlosťou prúdu, členitosťou, ponukou úkrytov i potravy. Pre ryby sú optimálne stabilné brehy s maximálne členitou podvodnou časťou poskytujúcou možnosti úkrytu. Zvlášť veľký význam má členitosť toku pre druhy s teritoriálnym správaním (napríklad pstruh potočný). Pri úpravách preto treba dbať na spôsob opevnenia konkávnych brehov. Určite je vhodnejšie použitie primerane veľkých balvanov ako ekokošov. Aj od uvedeného závisí zloženie rybej obsádky a početnosť, respektíve biomasa rýb. Hoci väčšinu uvedených termínov radoví rybári po prečítaní asi zabudnú, mohli by si ich osvojiť aspoň rybárski hospodári, respektíve členovia výborov jednotlivých organizácií SRZ, ktorí sa občas stretávajú s projektovou dokumentáciou úprav na našich potokoch a riekach.

Sľubné miesto kaprára
Sľubné miesto kaprára
Zdroj: Julius Dubravay

Na love

Kedy loviť z konkávneho a kedy z konvexného brehu? Na vyššom nárazovom brehu treba voliť bič alebo aj plávanú s pomocou navijaku, kým z konvexného brehu sa zas pohodlnejšie nahadzuje pri love na položenú. V plytkej vode sa brodia aj muškári a prívlačiari, nahadzujúc do hlbšej vody k nárazovému brehu. Samozrejme, kombinácií a lokálnych špecifík je nepreberné množstvo.

Zdroj: joz