Rieka Torysa patrí k významnejším tokom východného Slovenska. Pramení v Levočských vrchoch pod Javorinou v nadmorskej výške okolo 1140 metrov a po 129 kilometroch nad Nižnou Myšľou v okrese Košice-okolie ústí zľava do rieky Hornád. Pred 16 rokmi sme s kolegami z Odboru tečúcich vôd pri Rade SRZ Žilina navštívili Torysu nad obcou Tichý Potok. Mala tu vzniknúť vodárenská nádrž. Realizácia plánov zamrzla, ale z návštevy nám zostali spomienky na peknú prírodu a relatívne čistú riečku s množstvom rýb, najmä hlaváčov pásoplutvých. Radi sme sa sem vrátili.

Hlaváčovi pásoplutvému sa tu darí.
Hlaváčovi pásoplutvému sa tu darí.
Zdroj: Stanislav Géci

V roku 2003 sme preskúmali revír Torysa č. 6, ktorý obhospodarujú Vojenské lesy a majetky (VLM), š. p. Pliešovce a zaznamenali sme tu tri druhy rýb. Pstruha potočného, pstruha dúhového a hlaváča pásoplutvého. Bolo to o tri druhy menej ako zistili v roku 1981 Kirka s kol. My sme už neobjavili sivoňa potočného, lipňa tymianového ani slíža severného.

TOHTOROČNÝ JÚN

Na Toryse je sedem rybárskych revírov. V spodnej časti po jednom obhospodarujú košickí a prešovskí rybári lovné kaprové revíry. Ostatné, okrem Torysy č. 6 v bývalom vojenskom obvode, obhospodaruje MO SRZ Sabinov. Torysa č. 3 je lovný kaprový revír, Torysa č. 4 a 5 sú lovné pstruhové revíry. Najvyššie situovaný pstruhový revír Torysa č. 7 je druhý rok v režime bez privlastnenia si úlovku. A práve naň sme sa koncom júna tohto roku sústredili.

Autor: STANISLAV GÉCI

Viac sa dočítate v č. 9/2019 mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO